องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว เป็นเมืองที่น่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี สังคมสงบสุข การบริหารจัดการโปร่งใส เศรษฐกิจดี เน้นประเพณี การพัฒนาด้านการเกษตรทุกรูปแบบ ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษาเด่น 

 
 
ผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้าง จ้างเหมา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด หมู่ที่8 บ้านหนองพลังใหม่

     

ผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้าง และจ้างเหมาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด หมู่ที่10 บ้านหนองพลับ ต.ท่าหาดยาว อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด

     

กองสาธารณสุขและส่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

      

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ออกดำเนินการรับชื้อขยะ ตามโครงการกองทุนธนาคารคัดแยกขยะชุมชนตำบลท่าหาดยาว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

      

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว ดำเนินการควบคุมโรคโควิด-19 (COVID-19) พื้นที่โรงเรียนบ้านดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย ห้องประชุม อาคารสำนักงาน ห้องน้ำ เพื่อพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดกระจายของโรคโควิด-19 (COVID-19)

      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว ดำเนินการควบคุมโรคโควิด-19 (COVID-19) พื้นที่โรงเรียนบ้านดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย ห้องประชุม อาคารสำนักงาน ห้องน้ำ เพื่อพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดกระจายของโรคโควิด-19 (COVID-19)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกรับซื้อขยะ ตามโครงการกองทุนคัดแยกขยะสะสมเงินคุ้มครองสุขภาพตำบลท่าหาดยาว ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

      

12 3 4 5
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
facebook
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สถานที่น่าสนใจ
เข้าระบบ
เช็คเมลล์
ติดต่อ
เดลินิวส์
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมการค้าภายใน
อุตุ
กพ
กรมส่งเสริมปกครอง
กรมพัฒนาชุมชน
สขร
กระทรวงมหาดไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ไทยรัฐ
สสส
จัดซื้อจัดจ้าง
otop