องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว เป็นเมืองที่น่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี สังคมสงบสุข การบริหารจัดการโปร่งใส เศรษฐกิจดี เน้นประเพณี การพัฒนาด้านการเกษตรทุกรูปแบบ ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษาเด่น 

 
 
ประชุมสภาสมัยสามัญ-สมัยที่ 4 ครั้งที่ 4 วันที่ 23 สิงหาคม 2562

      

ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 วันที่ 23 ธันวาคม 2562

      

ประชุมสภาสมัยสามัญ-สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 วันที่ 20 ธันวาคม 2562

      

ประชุมสภาสมัยสามัญ-สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 17 ธันวาคม 2562

      

ประชุมสภาสมัยสามัญ-สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 วันที่ 16 สิงหาคม 2562

      

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ-สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1

      

บันทึกการประชุมสมัยที่ 3 ครังที่ 2 วันที่ 15 สิงหาคม 2562

      

บันทึกการประชุมสภาสมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

      

 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
facebook
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สถานที่น่าสนใจ
เข้าระบบ
เช็คเมลล์
ติดต่อ
เดลินิวส์
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมการค้าภายใน
อุตุ
กพ
กรมส่งเสริมปกครอง
กรมพัฒนาชุมชน
สขร
กระทรวงมหาดไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ไทยรัฐ
สสส
จัดซื้อจัดจ้าง
otop