องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว เป็นเมืองที่น่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี สังคมสงบสุข การบริหารจัดการโปร่งใส เศรษฐกิจดี เน้นประเพณี การพัฒนาด้านการเกษตรทุกรูปแบบ ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษาเด่น 

 
 
รายงาน สขร 1 ประจำเดือนกันยายน 2565

     

รายงาน สขร.เดือนสิงหาคม 2565

     

รายงาน สขร.เดือนกรกฎาคม 2565

     

รายงาน สขร 1 ประจำเดือน มิถุนายน 2565

     

รายงาน สขร 1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

     

รายงาน สขร 1 ประจำเดือน เมษายน 2565

     

ประกาศประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2562

      

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย

      

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๑

      

 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
facebook
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สถานที่น่าสนใจ
เข้าระบบ
เช็คเมลล์
ติดต่อ
เดลินิวส์
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมการค้าภายใน
อุตุ
กพ
กรมส่งเสริมปกครอง
กรมพัฒนาชุมชน
สขร
กระทรวงมหาดไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ไทยรัฐ
สสส
จัดซื้อจัดจ้าง
otop