องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว เป็นเมืองที่น่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี สังคมสงบสุข การบริหารจัดการโปร่งใส เศรษฐกิจดี เน้นประเพณี การพัฒนาด้านการเกษตรทุกรูปแบบ ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษาเด่น 

 
 
รายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน ปี 2564
รายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน ปี ... new

อ่านต่อ... 
 
ผลการประเมินลดพลังงาน กระทรวงพลังงาน ปี 2564
ผลการประเมินลดพลังงาน กระทรวงพลังงาน ปี 2564 new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศ มาตรการประหยัดพลังงาน ปี 2564
ประกาศ มาตรการประหยัดพลังงาน ปี 2564 new

อ่านต่อ... 
 
แต่งตั้งคณะทำงานการลดใช้พลังงาน อบต.ท่าหาดยาว
แต่งตั้งคณะทำงานการลดใช้พลังงาน อบต.ท่าหาดยาว new

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้าง จ้างเหมา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด หมู่ที่8 บ้านหนองพลังใหม่
ผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้าง จ้างเหมา องค์การบริห ...

อ่านต่อ... 
 
ผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้าง และจ้างเหมาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด หมู่ที่10 บ้านหนองพลับ ต.ท่าหาดยาว อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
ผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้าง และจ้างเหมาองค์การบร ...

อ่านต่อ... 
 
กองสาธารณสุขและส่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
กองสาธารณสุขและส่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและควบคุมโ ...
 
อ่านต่อ... 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ออกดำเนินการรับชื้อขยะ ตามโครงการกองทุนธนาคารคัดแยกขยะชุมชนตำบลท่าหาดยาว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ออกดำเนินการรับชื้อข ...
 
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ด้านกายภาพ
ด้านกายภาพ new
 
อ่านต่อ... 
 
ด้านการปกครอง
ด้านการปกครอง new
 
อ่านต่อ... 
 
ประชากร
ประชากร new
 
อ่านต่อ... 
 
สภาพทางสังคม
สภาพทางสังคม new
 
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ข้อมูลทั้งหมด
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
facebook
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สถานที่น่าสนใจ
เข้าระบบ
เช็คเมลล์
ติดต่อ
เดลินิวส์
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมการค้าภายใน
อุตุ
กพ
กรมส่งเสริมปกครอง
กรมพัฒนาชุมชน
สขร
กระทรวงมหาดไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ไทยรัฐ
สสส
จัดซื้อจัดจ้าง
otop